بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
امکانات پنل مدیریتی بهبود فروشگاه
داشبورد مدیریتی
در این داشبورد حاصل کار فروشگاه بصورت نمودارهای گرافیکی نمایش داده می شود . بخشی هم برای اعلان های قسمت های مرتبط با مشتری طراحی شده است.
نمودار وضعیت ده روزه فروشگاه
تمام فعالیت های ارتباطی رخ داده در فروشگاه که شامل ارتباط مشتریان از طریق باشگاه با فروشگاه ، ارتباط پذیرندگان از طریق درگاه مختص به خودشان بصورت یک نمودار نمایش داده می شود.
طراحی پورتال سازمانی
این نمودار شامل :
سفارش های جاری : تعداد سفارش هایی که هنوز وضعیت آنها تحویل داده شده یا ارسال شده به مشتری نمی باشد
پرسش : تعداد سوالاتی که مشتریان از طریق باشگاه مشتریان ارسال کرده اند
پرسش و پاسخ : تعداد پرسش و پاسخ هایی که در فروشگاه اضافه شده است
درخواست پرداخت نقدی : تعداد درخواست هایی که مشتریان در باشگاه بمنظور پرداخت نقدی پورسانت معرفی مشتری دریافت نموده اند
کالای جدید : تعداد کالاهای جدیدی است که پذیرندگان به فروشگاه معرفی کرده اند
تغییر مشخصات کالا : تعداد کالاهایی است که پذیرندگان قصد تغییر در مشخصات آنرا دارند
نظرات : تعداد نظراتی است که مشتریان در باشگاه مشتریان در خصوص کالاها ارسال کرده اند
نمودار بیشترین فروش تعدادی گروه اصلی کالا
یک نمودار دایره ای از بالاترین تعداد فروش تحت ده گروه اصلی برتر را نمایش می دهد. بطور پیش فرض برای ماه جاری از سال جاری نمایش داده می شود و امکان مشاهده ماه های دیگر و ماه های دیگر سال های دیگر هم وجود دارد.
طراحی پورتال سازمانی
بیشترین فروش گروه اصلی کالا
یک نمودار دایره ای از بیشترین فروش ریالی تحت ده گروه اصلی برتر را نمایش می دهد. بطور پیش فرض برای ماه جاری از سال جاری نمایش داده می شود و امکان مشاهده ماه های دیگر و ماه های دیگر سال های دیگر هم وجود دارد.
طراحی پورتال سازمانی
بیشترین فروش کالا
یک نمودار دایره ای از ده کالائی که بالاترین فروش را داشته اند نمایش داده می شود. بطور پیش فرض روز جاری نمایش داده می شود ولی امکان مشاهده تاریخ های دیگر هم وجود دارد.
طراحی پورتال سازمانی
نمودار وضعیت ده روزه فروشگاه
یک نمودار از آخرین وضعیت ده روزه فروشگاه را به تفکیک هر روز نمایش می دهد.
مجموع فروخته شده : جمع کل ریالی فروش کالا ها را در هر روز نمایش می دهد
مجموع تخفیف : جمع کل ریالی تخفیف های اهدا شده از خریدهای مشتریان را به تفکیک روز نمایش می دهد
خالص درآمد : خالص درآمد کسب شده بصورت روزانه را نمایش می دهد
هزینه های حمل : هزینه های حمل پرداخت شده به تفکیک روز نمایش داده می شود
طراحی پورتال سازمانی
بیشترین بازدید کالا
نمودار دایره ای از ده کالا که بیشترین بازدید را داشته اند را نمایش می دهد. بطور پیش فرض روز جاری نمایش داده می شود ولی امکان مشاهده تاریخ های دیگر هم وجود دارد.
طراحی پورتال سازمانی
بیشترین فروش کالای پذیرنده
نمودار دایره ای از ده پذیرنده ای که بیشترین فروش را داشته اند نمایش داده می شود. بطور پیش فرض روز جاری نمایش داده می شود ولی امکان مشاهده تاریخ های دیگر هم وجود دارد.
طراحی پورتال سازمانی
اعلان های فروشگاه
سفارشات جدید : تعداد سفارشاتی که وضعیت انها به بسته شده تغییر نکرده است
تماس با مدیریت : تعداد کامنت های ارسال شده به مدیریت سایت که هنوز پاسخ داده نشده است
لیست سوالات : تعداد سوالاتی که از طرف مشتریان باشگاه ارسال و هنوز پاسخ داده نشده است
پرسش و پاسخ : تعداد پرسش و پاسخ های درج شده در سایت
نظرات : تعداد نظرات ارسال شده از طرف مشتریان در مورد کالاها که هنوز تعیین وضعیت نشده است
کالاهای نقطه سفارش رسیده : تعداد کالاهایی که موجودی آنها به نقطه سفارش در انبار رسیده است
درخواست پرداخت نقدی : تعداد درخواست های ارسال شده از مشتریان برای درخواست پرداخت نقدی پورسانت های معرفی مشتری
کالاهای جدید : تعداد کالاهای جدیدی که پذیرندگان برای تایید به فروشگاه ارسال کرده اند
تغییر مشخصات کالا : تعداد کالاهایی که پذیرندگان درخواست تغییر در مشخصات آنها را دارند
وضعیت سفارش : تعداد سفارش های تعیین وضعیت شده که به مشتری ارسال شده است
تصاویر کالا : تعداد تصاویری که پذیرندگان برای کالاهای خود بمنظور تایید و قرار دادن در سایت ارسال کرده اند
مدارک : تعداد مدارکی است که پذیرندگان به سایت ارسال کرده اند .
طراحی پورتال سازمانی
درخواست بهبود فروشگاه
برای استفاده آزمایشی و رایگان از بهبود فروشگاه به مدت یک ماه از تاریخ نصب و راه اندازی ، لطفا درخواست خود را بصورت یک نامه رسمی با مهر و سربرگ سازمان یا شرکت خود به آدرس ایمیل Info@BSFE.ir ارسال فرمائید.
کارشناسان شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط مجری بهبود فروشگاه در مدت 5 روز کاری اقدام به ارسال اکانت بهبود فروشگاه و مشخصات دسترسی به پنل مدیریتی سامانه می نمایند تا شما بتوانید از امکانات سامانه استفاده نمائید . برای خریداری سامانه و آگاهی از قیمت های سرویس های مختلف می توانید به منوی لیست قیمت مراجعه نمائید.
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir