بهبود فروشگاه

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 13
5/4/2024

جایگاه اینترنت در زندگی روزمره روزها و شبها در اینترنت

نویسنده گان : فیلیپ ای.ان هوارد، لی رینی و استیو جونز

فیلیپ ای.ان هوارد استاد دپارتمان ارتباطات دانشگاه واشنگتن

لی رینی و استیو جونز مدیر پروژه اینترنت و زندگی آمریکایی

استیو جونز استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه ایلیونز شیکاگو

سال انتشار: سپتامبر 2001

کلید واژه ها: اینترنت و زندگی روزمره، فعالیتهای آن لاین، تیپ شناسی کاربران، ریتم هـای اسـتفاده از اینترنت

چکیده

برای یک دسته در حال رشد آمریکائیهـا، ابزارهـای اینترنـت بـه صـورت آبراهـی مهـم در زنـدگی اجتماعی و کاری آنان درآمده است. پیمایشهای «اینترنـت Pew «و «طـرح زنـدگی آمریکـایی» کـه گسترش فنآوریهای اینترنت را پیگیری نموده تفاوتهای بسیاری بین استفاده مردان و زنان، جوانان و پیران و گروه های نژادی و قومی متفاوت و موقعیتهای سیاسـی اجتمـاعی متفـاوت یافتـه اسـت. شناسایی کاربران میتواند در اطراف دو متغیر صورت پذیرد: مـدت زمـانی کـه شـخص از اینترنـت استفاده کرده و تعداد دفعاتی که وی از خانه به سیستم وارد میشود؛ استدلال میکنیم کـه اسـتفاده از پست الکترونیک به افراد کمک میکند شبکه های اجتماعی خود را به وسیله حفظ و گسـترش روابـط دوستان و فامیل بسازند.

فروش فروشگاه طراحی فروشگاه آنلاین فروش فروشگاه آنلاین فروشگاه تحت وب راه اندازی فروشگاه تحت وب وب سایت فروشگاهی ارزان طراحی وب سایت باشگاه مشتریان پرداخت ماهیانه فروش آنلاین فروش محصولات چندین پذیرنده طراحی فروشگاه ریسپانسیو طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساخت سایت فروشگاهی فروشگاه حرفه ای ساخت فروشگاه آنلاین ساخت فروشگاه Online سفارش سایت فروشگاهی طراحی فروشگاه اینترنتی اختصاصی قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی فروشگاه ساز حرفه ای فروشگاه اینترنتی آماده فروشگاه ساز قیمت راه اندازی سایت فروشگاهی سفارش طراحی فروشگاه اینترنتی
All Rights Reserved 2023 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir